สถานเอกอัครราชทูตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 พ.ค. 2565

| 68 view

เมื่อวันที่  พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวภิญญดา ไรนิเกอร์ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต  กรุงมาปูโต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล  พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีด้วย ภายในงานสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
คลิกเพื่อลงนามถวายพระพร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ