สถานทูตลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสประจำกรุงมาปูโต (Le groupe des ambassadeurs francophones - GAF)

สถานทูตลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสประจำกรุงมาปูโต (Le groupe des ambassadeurs francophones - GAF)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ค. 2565

| 74 view

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 นางสาวภิญญดา ไรนิเกอร์ อุปทูตฯ ได้ลงนามในเอกสารระเบียบภายในของกลุ่มเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสประจำกรุงมาปูโต (Le groupe des ambassadeurs francophones หรือ กลุ่ม GAF) เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม GAF โดยมีนางสาว Méline Malifot ผู้ช่วยทูตด้านความร่วมมือสำหรับภาษาฝรั่งเศส และนางสาวชนัญธิญา เตมหิวงศ์ เลขานุการโทร่วมเป็นสักขีพยาน

กลุ่ม GAF เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูตไทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นด้านการต่างประเทศร่วมกับกลุ่มเอกอัครราชทูตสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสประจำกรุงมาปูโตทั้งหมด 15 ประเทศ ครอบคลุมประเทศจากภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย ซึ่งจะมีการพบปะกันทุก 3 เดือน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ