วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต
1,083 view

วันหยุดราชการ_สอท._ณ_กรุงมาปูโต_2567_(ภาษาไทย)

เอกสารประกอบ

วันหยุดราชการ_สอท._ณ_กรุงมาปูโต_2567_(ภาษาไทย).pdf