วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ธ.ค. 2565

| 1,634 view

TH_RTE_Official_Holiday_2023

เอกสารประกอบ

RTE_Official_Holiday_2023_TH.pdf