วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 1,018 view

RTE_Holidays_2022_TH

เอกสารประกอบ

RTE_Official_Holidays_2022_TH.pdf