วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี พ.ศ. 2565

4 ม.ค. 2565

30 view

RTE_Holidays_2022_TH

เอกสารประกอบ

RTE_Official_Holidays_2022_TH.pdf