ผู้บริหารเขต Kamaxakeni ของเทศบาลกรุงมาปูโต เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ผู้บริหารเขต Kamaxakeni ของเทศบาลกรุงมาปูโต เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
87 view

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 Ms. Maria Mariana Nhaca ผู้บริหารเขต Kamaxakeniของเทศบาลกรุงมาปูโต ซึ่งเป็นเขตที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งอยู่ เข้าเยี่ยมคารวะนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ทั้งสองฝ่ายต่างแนะนำคณะทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในพื้นที่ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาสาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนคนไทยได้จัดร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เช่น การมอบอุปกรณ์กีฬาการทำความชุมชน ฯลฯ ให้ผู้บริหารเขตฯ ทราบ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคต อาทิ การสนับสนุนเยาวชนและการศึกษา ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ