ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2566

| 1,266 view

Annoucement_time_and_place_for_voting

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Annoucement_time_and_place_for_voting.jpg