งานเลี้ยงรับรองรูปแบบออนไลน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564

งานเลี้ยงรับรองรูปแบบออนไลน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2565

| 267 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ขอเชิญชาวไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิกและผู้สนใจร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านการรับชมวีดิทัศน์ด้านล่าง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

งานเลี้ยงรับรองรูปแบบออนไลน์เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2564