คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเยือนโมซัมบิกเพื่อสานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Rovuma จังหวัด Nampula และแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นของโมซัมบิก

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเยือนโมซัมบิกเพื่อสานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Rovuma จังหวัด Nampula และแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นของโมซัมบิก
70 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี รวมถึงนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกงสุลกิตติมศักดิ์โมซัมบิกประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือนโมซัมบิกระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2567 เพื่อสานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Rovuma จังหวัด Nampula ภายหลังสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสถาปนาความร่วมมือระหว่างกันเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ประเทศไทย

ในโอกาสดังกล่าว คณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานและหารือแนวทางความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Rovuma ที่จังหวัด Nampula รวมถึงพบหารือกับผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ด้านการศึกษาของโมซัมบิก ณ กรุงมาปูโต ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุดมศึกษา, Maputo Pedagogical University, Higher Institute of Health Sciences รวมถึงมหาวิทยาลัย Eduardo Mondlane  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ