ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ค. 2566

| 457 view
 
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.