การสัมมนาธุรกิจ หัวข้อ "ไทย-แอฟริกา: การลงทุนและโอกาสทางธุรกิจ (Thailand-Africa: Investment and Business Opportunities)

การสัมมนาธุรกิจ หัวข้อ "ไทย-แอฟริกา: การลงทุนและโอกาสทางธุรกิจ (Thailand-Africa: Investment and Business Opportunities)

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

| 51 view

โปสเตอร์_Africa_Week_page-0001 กำหนดการ_Africa_Week_page-0001  

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาธุรกิจ หัวข้อ "ไทย-แอฟริกา: การลงทุนและโอกาสทางธุรกิจ 
(Thailand-Africa: Investment and Business Opportunities)
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 04.00-12.00 น. (เวลาโมซัมบิก)


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://me-qr.com/62i48y 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ