การปิดให้บริการด้านกงสุล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นการชั่วคราว

การปิดให้บริการด้านกงสุล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นการชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,103 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ฉบับที่ 2/2565

เรื่อง การปิดให้บริการด้านกงสุล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นการชั่วคราว

______________________

 

                   ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต มีกำหนดดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ณ จังหวัด Cabo Delgado ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง การทำนิติกรณ์และรับรองเอกสารและการให้คำปรึกษาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                    สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอปิดให้บริการด้านกงสุล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2565 และจะกลับมาเปิดให้บริการด้านกงสุล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามปกติตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

                   ทั้งนี้ สำหรับคนไทยที่ประสบเหตุฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน และต้องการขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านสามารถติดต่อสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ +258 87 788 9902 หรือ +258 87 788 9904 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                                สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

                                                        25 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกอบ

002_TH_ประกาศ_สอท._ณ_กรุงมาปูโต_ฉบับที่_2-2565.pdf