กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

23 ต.ค. 2563

85 view

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้จัดพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ