ข่าวประชาสัมพันธ์: กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุนักการทูตประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์: กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุนักการทูตประจำปี 2564

14 ม.ค. 2564

64 view

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุนักการทูตประจำปี 2564 จำนวน 50 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ https://mfa.go.th/th/content/สอบนักการทูต2564 โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบอีกครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ "ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ" 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเดือน คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ การชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ สามารถศึกษาดูได้ในไฟล์แนบ 

เอกสารประกอบ

recruting_diplomats_2021.pdf